Customer Interaction Framework

January 29, 2019

Customer Interaction Framework

I takt med att antalet digitala kanaler ökar och diversifieras så blir också situationen för marknadsföraren allt mer komplex. Utmaningen att skapa och bibehålla en kundresa över samtliga kanaler och se till att den levererar värde blir allt svårare. För att kunna hantera detta krävs proaktivitet, struktur och metodik. På Recoordinate har vi utvecklat ett ramverk ”Customer Interaction Framework” för att hantera utmaningarna.

Inga tidigare Flipbooks

Nästa Flipbook
White paper: Viktiga steg för att lyckas i samarbetet mellan Marknad och IT
White paper: Viktiga steg för att lyckas i samarbetet mellan Marknad och IT