White paper - AI Review

March 19, 2019

AI - Artificiell Intelligence

AI har under de senaste åren vuxit och gått från ett vagt koncept till ett värdeskapande verk- tyg och är en del av de flesta industriledande företagens arsenal. En förklaring till den snabba förändringen är att de väx- ande datamängder som digitaliseringen genererar nu kan hanteras av relativt billiga och kraftfulla molntjänster, som finns att till- gå från bolag som Amazon, Google och Microsoft.

 

Tidigare Flipbook
White paper - Strategic marketing operations organization
White paper - Strategic marketing operations organization

Customer experience is the new black. Interacting with customers is indisputably more important than ever y...

Nästa Flipbook
White paper – Customer Interaction Framework
White paper – Customer Interaction Framework

Hämta vårt white paper