White paper: En introduktion till området Customer Insight

August 17, 2017

Kundinsikt är en väsentlig komponent i samtliga marknadsföringsprocesser

Det är också ett väldigt omfattande område som berör många olika discipliner och det är sällan trivialt att förädla data och information till agerbara insikter som går att omsätta till kronor och ören...

Tidigare Flipbook
White paper: Viktiga steg för att lyckas i samarbetet mellan Marknad och IT
White paper: Viktiga steg för att lyckas i samarbetet mellan Marknad och IT

Inga fler Flipbooks

Hämta vårt white paper