Agil marknadsföring: IT + Marknad = sant!

October 4, 2017 admin

IT förstår inte vad Marknad sysslar med och vice versa. Känner du igen diskussionen? De flesta sälj -och marknadsföringsorganisationer, om inte alla, har ett stort beroende av teknik och data för att nå ut till sina kunder på ett relevant och effektivt sätt. Det här är ju inget nytt fenomen, beroendet av olika tekniska hjälpmedel bara ökar och med det ökar även kravet på samspel mellan marknadsavdelningen och IT-avdelningen. När du når insikten att det inte enbart är den initiala investeringen samt utbildningen av verktyget som behöver göras utan att även samarbetet mellan avdelningar måste ses över, så går det att urskilja några mognadsfaser man som organisation ofta går igenom: Fas 1 - Samarbetsforum I det första steget försöker marknads- och IT-avdelningen hitta ett gemensamt samarbetsforum med en viss regelbundenhet. ”Nu har vi kommit så långt att vi bokat in tid med varandra, det är bra att ses och dela med sig om vad som pågår.” Frågan är dock, vad åstadkommer ni egentligen? Regelbundna möten är inte svaret på att nå ett aktivt och effektivt samarbete utan något mer konkret resultat behövs, annars riskerar du att tappa initiativet som startats upp. Fas 2 – Task force För att kunna samarbeta ännu bättre, slippa många överlämningar mellan avdelningar och långa ledtider så kommer du i fas 2 att inse värdet av att arbeta tätt ihop och mer regelbundet. Ni skapar en task force dvs. en grupp som bildas i syfte att leverera ett konkret resultat kring ett specifikt ämne. Detta är en populär variant bland annat inom marknadsorganisationer, just för att undvika dokumentation och andra administrativa arbetsuppgifter. Resultatet, om du frågar medlemmarna i gruppen, blir ofta positivt. Men eftersom organisationer oftast inte riktigt stödjer denna arbetsmodell, då det kan skapa krångliga rapporteringsvägar och olika prioriteringar etc., så skapar man den endast som en tillfällig lösning i form av projekt eller task force. Fas 3 – Etablera permanent kors-funktionellt team I sista fasen är målet att hitta en strukturerad arbetsmodell som stödjer samarbetet mellan avdelningarna inte bara tillfälligt utan även på sikt. Då har du slutligen nått fram till att ett permanent etablerat kors-funktionellt team med permanenta resurser från både Marknad och IT. Det ni försöker göra är egentligen att kringgå det organisatoriska hinder som finns genom att etablera permanenta task forces med en tydlig prioriteringsägare. Vilken metodik ni väljer att arbeta utefter kan variera men för att kunna påvisa sitt värde regelbundet är Agila Scrum-Team med sprintleverenser en lämplig metodik där det finns en produktägare som ansvarar för prioriteringen. Detta blogginlägg är ett utdrag ifrån vårt whitepaper ”Viktiga steg för att lyckas i samarbetet mellan Marknad och IT”, klicka här om du vill läsa hela texten. David Ögren Senior Marketing Consultant på Recoordinate

Tidigare artikel
Recoordinate – utsedda till Di Gasell!
Recoordinate – utsedda till Di Gasell!

Vi har utsetts till ett Gasellföretag av Dagens Industri och är därmed ett av Sveriges snabbast växande för...

Nästa artikel
Dags att komma igång med Agile Marketing!
Dags att komma igång med Agile Marketing!

Det är befogat att prata om att det råder en hysteri kring Agile Marketing. Många verkar nästan vara i pani...